Navigácia

Kontakt

MKMK, spol. s.r.o.
Obchodná 66, 811 06 Bratislava
Slovenská republika

Mobil: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Voľné pracovné miesta

Ak máte záujem spolupracovať s našou spoločnosťou ako prekladateľ, korektor alebo tlmočník, prosím pošlite váš životopis na našu adresu.

Contacts

MKMK, spol.  s.r.o.
Obchodná 66, 811 06
Bratislava

Mobile phone: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Termíny dodania

Podľa vašich požiadaviek spracovávame preklady vo viacerých termínoch.
Pri objednávke prekladu môžete určiť sám termín dodania prekladu. 

Bežný termín – vyhotovenie prekladu za 3 pracovné dni
Rýchly termín
– vyhotovenie prekladu za 2 pracovné dni
Expresný termín – vyhotovenie prekladu za do 2, 4, 8, 12, 24 hodín.
Expresné termíny zabezpečíme podľa vašich požiadaviek v najkratšom možnom čase.