Navigácia

Kontakt

MKMK, spol. s.r.o.
Obchodná 66, 811 06 Bratislava
Slovenská republika

Mobil: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Voľné pracovné miesta

Ak máte záujem spolupracovať s našou spoločnosťou ako prekladateľ, korektor alebo tlmočník, prosím pošlite váš životopis na našu adresu.

Contacts

MKMK, spol.  s.r.o.
Obchodná 66, 811 06
Bratislava

Mobile phone: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Technické preklady

Podľa vašich požiadaviek spracovávame technické preklady v nasledovných technických oblastiach.
Preklady návody na použitie, príručiek, Servisné príručky, Školiaca dokumentácia,  Projektová dokumentácia, Návody na použitie vozidiel, Webové stránky, Technický preukaz alebo potvrdenie o odhlásení (vyradení) vozidla z premávky, Potvrdenie o odhlásení vozidla z premávky, Kúpna zmluva auta, Marketingová dokumentácia, Technické dokumentácie na tender vo všetkých oblasti