Navigácia

Kontakt

MKMK, spol. s.r.o.
Obchodná 66, 811 06 Bratislava
Slovenská republika

Mobil: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Voľné pracovné miesta

Ak máte záujem spolupracovať s našou spoločnosťou ako prekladateľ, korektor alebo tlmočník, prosím pošlite váš životopis na našu adresu.

Contacts

MKMK, spol.  s.r.o.
Obchodná 66, 811 06
Bratislava

Mobile phone: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Súdne tlmočenie

Súdne tlmočenie je druh tlmočenia, kde je potrebný tlmočník, ktorý je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. V prípade, ak budete potrebovať tlmočníka pri svadobnom obrade, pri súdnom pojednávaní, pri spisovaní notárskych zápisníc a na súde, zabezpečíme pre vás tlmočníka, ktorý je na súdne tlmočenie oprávnený.