Navigácia

Kontakt

MKMK, spol. s.r.o.
Obchodná 66, 811 06 Bratislava
Slovenská republika

Mobil: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Voľné pracovné miesta

Ak máte záujem spolupracovať s našou spoločnosťou ako prekladateľ, korektor alebo tlmočník, prosím pošlite váš životopis na našu adresu.

Contacts

MKMK, spol.  s.r.o.
Obchodná 66, 811 06
Bratislava

Mobile phone: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Sprievodné tlmočenie

Sprievodné tlmočenie prebieha pri sprevádzaní po múzeách, výstavách, veľtrhoch,  firme, meste, galériách, na služobných cestách, atď. Leží niekde medzi klasickým tlmočením a organizačnou prácou. Tlmočník sa v týchto prípadoch niekedy správa ako sprievodca, ale v žiadnom prípade ho nenahrádza. Sprevádza klienta pri stretnutiach a pomáha mu s orientáciou v inom jazykovom a kultúrnom prostredí (úrady, reštaurácie, výstavy, rezervácie lístkov a leteniek v zahraničí a iné). Je charakteristická najmä neformálnou prirodzenejšou  atmosférou.