Navigácia

Kontakt

MKMK, spol. s.r.o.
Obchodná 66, 811 06 Bratislava
Slovenská republika

Mobil: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Voľné pracovné miesta

Ak máte záujem spolupracovať s našou spoločnosťou ako prekladateľ, korektor alebo tlmočník, prosím pošlite váš životopis na našu adresu.

Contacts

MKMK, spol.  s.r.o.
Obchodná 66, 811 06
Bratislava

Mobile phone: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Simultánne tlmočenie

Simultánne tlmočenie (nazývané tiež tlmočenie konferenčné, kabínové, súčasné) je tlmočenie, v ktorom tlmočník simultánne prekladá prednášku alebo prejav naraz s prednášajúcim. Môže byť bez technického zariadenia alebo s ním. Takéto súčasné prekladanie sa väčšinou používa na medzinárodných konferenciách, obchodných rokovaniach, stretnutiach alebo prednáškach väčšinou pri väčšom množstve zúčastnených. Pri tomto náročnom tlmočení sa strieda viacej tlmočníkov v približne 15 min. intervaloch, čo tlmočeniu zaručuje kvalitu a presnosť.
 

Medzi simultánne tlmočenie sa radí aj tzv. šušotáž, teda tlmočenie šeptom , kedy sa tlmočí bez akýchkoľvek technických pomôcok šeptom do ucha klienta. Tento druh tlmočenia je vhodný predovšetkým pri menšom počte jazykovo nevybavenému poslucháčov, kedy sa neoplatí zabezpečovať tlmočnícku techniku a zároveň je vhodné tlmočiť súbežne a šetriť tak čas všetkých účastníkov.