Navigácia

Kontakt

MKMK, spol. s.r.o.
Obchodná 66, 811 06 Bratislava
Slovenská republika

Mobil: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Voľné pracovné miesta

Ak máte záujem spolupracovať s našou spoločnosťou ako prekladateľ, korektor alebo tlmočník, prosím pošlite váš životopis na našu adresu.

Contacts

MKMK, spol.  s.r.o.
Obchodná 66, 811 06
Bratislava

Mobile phone: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Konzekutívne tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie je druh tlmočenia, kde tlmočník prekladá po tom čo prednášajúci dohovoril.  Prebieha tak, že tlmočník si najskôr vypočuje prednášajúceho (súbežne si robí krátke poznámky, resp. hlavné myšlienky), až potom ich pretlmočí. Dĺžky intervalov, kým rečník nechá pretlmočiť tlmočníka je cca 3-5 minút. V súčasnosti sa konzekutívne tlmočenie takmer nahradilo simultánnym tlmočením, no napriek tomu sa stále používa na určitých typoch stretnutí (napr. na vysoko špecializovaných odborných stretnutiach, pracovných obedoch, v malých skupinách, na služobných cestách).