Navigácia

Kontakt

MKMK, spol. s.r.o.
Obchodná 66, 811 06 Bratislava
Slovenská republika

Mobil: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Voľné pracovné miesta

Ak máte záujem spolupracovať s našou spoločnosťou ako prekladateľ, korektor alebo tlmočník, prosím pošlite váš životopis na našu adresu.

Contacts

MKMK, spol.  s.r.o.
Obchodná 66, 811 06
Bratislava

Mobile phone: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Bežné preklady

Ako bežný preklad sa označuje vecne, jazykovo a formátovo správny preklad pre akékoľvek komerčné či nekomerčné použitie, ktorý však nie je zhotovený súdnym prekladateľom a chýbajú teda náležitosti súdne overeného prekladu.
Ak nepotrebujete mať vyhotovený súdny preklad textu a zbytočne platiť zvýšenú sadzbu za vyhotovenie takéhoto druhu prekladu, postačuje vyhotoviť a dodať preklad bežný, ktorý nie je opatrený pečiatkou úradného prekladateľa. Taktiež dodanie takéhoto druhu prekladu je časovo menej náročné, nakoľko pri úradnom preklade je potrebné fyzické dodanie textu a pri bežnom preklade postačuje dodanie len elektronickou formou.
Všetky preklady textov zabezpečujeme v spolupráci s profesionálnymi prekladateľmi s dlhoročnou odbornou praxou a rovnako zabezpečujeme korektúru preloženého textu rodeným hovorcom. Preklad vyhotovíme na základe požiadaviek klienta a to aj v expresných termínoch pri zachovaní vysokej kvality.