Navigácia

Kontakt

MKMK, spol. s.r.o.
Obchodná 66, 811 06 Bratislava
Slovenská republika

Mobil: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Voľné pracovné miesta

Ak máte záujem spolupracovať s našou spoločnosťou ako prekladateľ, korektor alebo tlmočník, prosím pošlite váš životopis na našu adresu.

Contacts

MKMK, spol.  s.r.o.
Obchodná 66, 811 06
Bratislava

Mobile phone: +421 (0) 918 377 540
 

E-mail: turslov@turslov.sk
www.turslov.sk

Ponúkané služby

Profesionálne odborné preklady

Potrebujete kvalitne vypracovaný preklad v expresnom termíne? Na výber máte viac ako 50 jazykov, širokú škálu odborov a individuálny prístup pri poskytnutí služby.

Kvalitné tlmočnícke služby

Pre našich klientov zabezpečujeme tlmočnícke služby na vysokej úrovni profesionálnymi tlmočníkmi, ktorý sa individuálne pripravujú na každé tlmočenie na základe materiálov poskytnutých klientom.

Lokalizácie
Preklad softvéru a  webových stránok

Lokalizácia  je preklad, pri ktorom sa kladie na dôraz kultúry danej krajiny, jej zvyklostí, symbolov a požiadaviek. Zároveň sa pri preklade uchovávajú všetky funkcie textu. Text, ktorý je lokalizovaný by mal pôsobiť ako originál, klient by sa mal domnievať že ide o pôvodný text. Lokalizácia prebehne úspešne, ak si klient nevšimne, že text bol lokalizovaný.

Obchodné poradenstvo
Komplexné obchodné poradenstvo

Chcete začať podnikať, ale potrebujete odbornú pomoc? Ponúkame Vám obchodné poradenstvo, služby v oblasti obchodných spoločností, ako aj sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb.